Visie

De mens heeft van nature groeikracht: hij kan zichzelf versterken en in zijn kracht komen, soms vanuit een onmogelijk lijkende situatie. Om eigen overtuigingen, krachten en hulpbronnen te leren (h)erkennen, is hulp van anderen, in welke vorm dan ook, soms welkom. Door anderen toe te laten is het mogelijk om samen te werken, aan en naar een vooraf gesteld doel. Het inzetten van de hulp en ondersteuning dient met respect en integriteit te gebeuren, afgestemd op het tempo van de cliënt.