Missie

Mijn missie is mensen, die hulp vragen, activerend in beweging te brengen door zelf te laten ervaren, zien, horen en nadenken. Zo kunnen mensen eigen (blokkerende) overtuigingen leren herkennen, loslaten,
(weer) in hun eigen kracht komen staan en eigen (nieuwe) hulpbronnen ontdekken.
Dit kan met behulp van therapie, coaching of scholing afhankelijk van de hulp die nodig is.