Therapie

2018
De afgelopen 2 jaar heeft Annelies onze pleegzoon tot ontplooiing en ontwikkleing laten komen. Onze pleegzoon is vanaf zijn derde jaar in ons gezin opgenomen.
Na 2 jaar op een MKD te hebben doorgebracht, wilden we als pleegouders meer de diepte in en geinformeerd worden over zijn forse hechtingsproblematiek.
Een kind met hechtingsproblemen heeft HULP nodig d.m.v. ondertitelen, zoals Annelies ons in de eerste gesprekken duidelijk maakte, zodat hij zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Onveiligheid, onbereikbaarheid en onbegrepen, zijn gevoelens die onze zoon overspoelden.
Onze zoon heeft in de therapie leren omgaan met zijn boosheid en angst. Waar hij in zijn spel in eerste instantie veel woede en wnatrouwen liet zien, zie je nu een rustig ontspannen kind die zich veilig voelt en die oplossingen zoekt in het samenspel.
Veilgheid, rust en het woorden geven aan boosheid, angst, blijdschap etc. is voor een kind met hechtingsproblematiek van levensbelang.
Voor ons als pleegouders zijn naast de doelgerichte speltherapie van onze zoon, de gesprekken erg waardevol en ondersteunend geweest.
Uitleg over hechtingsproblematiek heeft er toe bijgedragendat wij onze pleegzoon beter zijn gaan begrijpen en situaties beter overzien.
Annelies heeft met haar kennis en geduld ons blikveld verruimd.
Mede door Annelies hebben we meer (be-)grip gekregen en vertrouwen in de toekomst.
Wij ervaren Annelies als een prettig persoon en zeer deskundig.

Ik vond het leuk en fijn met jou Annelies!
Samen spelen en voorlezen.
Ik vind het jammer dat ik niet meer naar jou toe ga.

Het was een zinvol en leerzaam traject met nuttige tips en aanwijzingen
voor de dagelijkse praktijk om zo mijn kind nog beter te begrijpen en 
te helpen.

Ik vond het leuk en fijn bij jou.

Wij danken u hartelijk voor de behandeling van Bram.
Wij hebben onze Bram terug dankzij uw therapie.
HIj kan weer helemaal zichzelf zijn. Is vrolijk en weer kinds.
Wij zijn er erg dankbaar u te hebben gekozen als behandelaar voor Bram.
Wij hadden geen betere behandelaar kunnen wensen nog vinden.

Bedankt voor de therapie.
Ik voel me nu veel veiliger en durf voor mezelf op te komen.

Mijn dochter kwam bij Annelies omdat ze last had van hechtingsproblemen.
We hebben een heel mooi process mogen mee maken en daardoor is mijn dochter ontzettend gegroeid in haar ontwikkeling en zelfvertrouwen.
Annelies heeft haar en mij de juiste hulp gegeven die we zo hard nodig hadden.
We zijn Annelies daar ook ontzettend dankbaar voor!

Hoi,
Ik wil graag mijn pma-ervaring met jullie delen.
Ik heb een pma-sessie gevraagd bij Annelies, omdat ik worstelde met mijn adoptieverleden.
Ik heb twee sessies gehad en ik ben ontzettend blij dat ik deze sessies heb gedaan. De sessies waren heel heftig, want ik ben veel te weten gekomen over mijn (adoptie)verleden. Ik heb het hier vooral de eerste paar weken na de sessie erg moeilijk mee gehad. Het leek toen alsof het tien keer slechter met mij ging dan voor de sessie. Maar toen ik alles rustig verwerkt had en alles op een rijtje had gezet, had ik het gevoel dat ik er juist tien keer zo sterk weer uit was gekomen als voor de pma-sessie. Ook na de tweede sessie was mijn ervaring hetzelfde.
Ik voel mij nu ontzettend goed en heb geen last meer van de dingen van mijn adoptieverleden waar ik voor de eerste twee sessies wel last van had. Ik heb het gevoel dat de blokkades die ik in het verleden had/voelde zijn weggenomen. Door deze ontzettend prettige ervaring met pma zou ik iedereen een pma-sessie willen aanraden die ergens mee worstelt of last heeft van een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen.

Lieve Annelies,
Heel, heel erg bedankt wat je voor onze pleegzoon en ons hebt gedaan!
Wij hebben veel gehad aan je deskundige en liefdevolle inzet!

Annelies,
Langs deze weg wil ik je bedanken voor het resultaat wat je met speltherapie hebt bereikt bij onze zoon.
Door zijn diabetes (vanaf 1 jarige leeftijd) en coeliakie (vanaf zijn 7e) worstelde hij met zijn gevoelens en emoties. Op de begrafenis van zijn oma zat hij in de aula alsof hij in de bioscoop zat.
Hij is nu 9 jaar en wij wilde zijn rugzak met negativiteit geleegd en beheersbaar voor hem hebben voordat hij de pubertijd in gaat. Het enigste wat hij kon was boos en kwaad worden, hij kon niet blij zijn, niet verdrietig, niet teleurgesteld en zeker niet huilen.
Het resultaat na 8 sessies en 2 oudergesprekken is dat hij nu wel zijn emoties en gevoelens toont aan ons als ouders en aan zijn zus, en langzaam leert hij het ook naar andere mensen om hem heen (familie en de juffrouw) hij ondervindt nu zelf dat de mensen om hem heen hem niet afwijzen als hij zijn gevoelens toont maar hem juist meer accepteren.
Verder leert hij nu om zijn diabetes en coeliakie te accepteren, hij gaat nu ook inzien dat we samen zijn aandoeningen moeten controleren en beheersen, dit is de eerste stap richting het zelfstandig omgaan met zijn aandoeningen. Door de therapie is hij heel erg veranderd en is het communiceren met hem een stuk eenvoudiger en completer geworden.
Annelies ontzettend bedankt voor het resultaat en de vertrouwensband die je met onze zoon hebt opgebouwd.

Hoi Annelies
Dankjewel dat je me geholpen hebt door te spelen met jou ben ik me beter gaan voelen. Tijdens het spelen kon ik goed met je praten alles wat ik gezegd heb heb je niet door vertelt. Dankzij jou kan ik beter met mijn gevoelens en emoties om gaan. Door jou ben ik een betere band met mij ouders gaan krijgen. Ook gaat het nu beter met mijn diabetes en mijn gluten. Dankjewel voor alles.