coaching

OUDERBEGELEIDING MET BEHULP VAN VIDEO HOME TRAINING
Hoi Annelies
Ik vond het in het begin eng om in de voorgrond te staan maar toen zagen we de beelden en wat voor geweldige uitwerking het op Jeromy heeft. Hij is nu rustig en lijkt nu ouder in zijn gedrag, hij lijkt nu gelukkiger dan ooit. Wij begrijpen hem veel beter als hij een uitbarsting heeft en weet/zie ik "o ja dat komt daar door".  Zo geweldig!
Jullie van het CCE zijn mijn redders in nood geweest. Onze zoon is terug en daar zijn wij jullie meer dan dankbaar voor. Ik/wij vonden het een zeer leerzaam proces met een super uitwerking op onze zoon die wij  beter begrijpen wat hij wil en nodig heeft.

INDIVIDUELE COACHING
Hoi annelies,
Heb jouw hulp gevraagd daar ik vast was gelopen op mijn werk.
Het werd me allemaal te veel, hoge werkdruk, miste elke vom van betrokkenheid,
geen leiding en/of aansturing krijgen, werkt door in het team, geen communicatie,
niet gezien of gehoord worden, teleurstelling en boosheid naar leidinggevende.
Kon mijn kwaliteiten niet kwijt en in plaats van ontwikkeling, afglijden in onzeker worden.
Door jouw hulp krijg ik weer energie en vechtlust en liet je me weer zien dat ik er mag zijn! ik ben het waard! Dat ik het kan en verwachtingen mag hebben.
Je kon ook goed luisteren en mij bevestigen.
Je had begrip en gaf me weer vertrouwen en liet mijn valkuilen zien.
Je gaf me ook mijn zekerheid weer terug en vertrouwen voor de toekomst.
Je gaf me ook tips en gaf me dingen aan om over na te denken waar ik veel van geleerd heb.
Het is goed zoals je me weer bij mezelf liet komen.

TEAMCOACHING M.B.V. VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING (VIB)
Hoi Annelies,
Na veel dingen proberen, telkens andere wegen te bewandelen, liepen wij als begeleiders vast in een aantal punten wat betreft de begeleiding op een woongroep voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het was moeilijk, mede door de gedragsproblemen, om met elkaar op 1 lijn in de begeleiding te komen en met elkaar positief te blijven in de soms negatieve sfeer die ontstond binnen de woning.
Er werd besloten om VIB in te zetten. Met het gehele team keken we, onder begeleiding van Annelies te Riele, naar de opnamen van met name eetsituaties. Iedereen had verwacht dat er vooral gekeken werd naar de zaken die verkeerd gingen, maar juist het tegenovergestelde was waar.
Annelies belichtte juist de zaken die je als begeleider positief inzette binnen de communicatie en hoe je deze momenten zou kunnen uitbreidden. We zagen onszelf terug op de filmopnames en zagen of we de jongere wel aankeken, of we iets bevestigden enz. Als begeleider zit je meestal in de situatie, maar door de VIB kon je er van een afstandje naar kijken, waardoor er ineens zaken duidelijk werden die je normaal niet zou zien. Zaken zoals; informatieverwerkingstijd bij de jongere, snapt hij de vraag, keek ik hem wel aan wanneer ik wat vroeg? enz enz.
Door middel van VIB heerst er nu een meer positieve sfeer op de woongroep, je bent als begeleider meer alert op verschillende vormen van communicatie en geeft de client het gevoel dat hij of er mag zijn.

 Hallo Annelies,
Wij als begeleiders hebben door de VIB meer inzichten en handvatten gekregen rondom de begeleiding van onze client. Het was erg prettig om dit door middel van video fragmenten te doen en met elkaar hier goed naar te kijken, waar vraagt hij nu eigenlijk om. Naar mate we met elkaar meer op het niveau van de sociaal emotionele beleving van de client zijn gaan begeleiden, zien we dat hij dit ook op pakt (en wij ook). Wel blijft het van belang dat we kritisch naar ons zelf en elkaar blijven kijken en elkaar hierop durven aan te spreken.
Het is ook erg mooi om te zien hoe ouders in dit traject zijn verandert. 
We doen nu met elkaar meer dingen in overleg en luisteren naar elkaar vanuit respect voor elkaar.

OUDERBEGELEIDING IN COMBINATIE MET SPELTHERAPIE
Vanaf het eerste contact hadden wij direct het gevoel dat we bij Annelies de antwoorden gingen vinden waar naar we op zoek waren. De driehoek ouder-kind-coach stond tijdens het hele traject centraal, voor ons zeer belangrijk. De eerste afspraken waren heel spannend voor onze zoon, ook voor ons. Eerst zaten we er nog bij in de speelkamer, langzaamaan won zij zijn vertrouwen en mochten we op de gang wachten, totdat we soms zelfs even weg mochten om tussendoor even een boodschap te doen, terwijl hij aan de slag ging met Annelies. De momenten dat onze oudste bij haar op afspraak kwam, was exclusief zijn tijd met Annelies. De momenten dat wij een afspraak hadden, was onze tijd. Ze was open in haar bevindingen en bood handvatten aan ons als ouders hoe hier thuis mee verder te gaan. Het traject met ons oudste zoon heeft niet alleen onze zoon in zijn kracht gezet, ook wij als ouders zijn er enorm door gegroeid.