Kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek

Kinderen en jongeren met weinig basisvertrouwen

Kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen

Kinderen en jongeren met gedrag- en leermoeilijkheden

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking

Kinderen, jongeren en volwassenen met een traumatische ervaring

Ouders, adoptieouders, pleegouders, gezinsouders

Groepsbegeleiders in de intra- en extramurale zorg

Ambulant begeleiders

Leerkrachten