ouderbegeleiding

Hebt u als opvoeder de indruk dat het opvoeden van uw (pleeg)kind niet vanzelf gaat en u wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken in de opvoeding?
Wilt u uw (pleeg)kind beter leren begrijpen en bent u als opvoeder nieuwsgierig naar de belevingswereld van u en uw (pleeg)kind?
Dan kan (pleeg)ouderbegeleiding met behulp van Video Home Training & Analyse de hulp zijn die u zoekt!

Als opvoeden niet vanzelf gaat
Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Zeker niet bij bijzondere kinderen. Soms is het nodig om vanuit een andere hoek te kijken naar dit ene kind dan dat u gewend was bij de andere (pleeg)kinderen. De rol van opvoeder kan u als ouder soms zwaar vallen. Daarom is het belangrijk dat u zich gesteund weet, begrepen voelt en ruimte voor groei in uw rol als opvoeder ervaart.
Daarom gaat bij deze ouderbegeleiding veel aandacht uit naar persoonlijke ondersteuning van u als opvoeder. Ouderbegeleiding helpt u inzicht te krijgen in de mogelijke problemen die u in de relatie met uw (pleeg)kind ervaart. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:
• Hoe en wanneer is het probleem ontstaan?
• Wat zijn de mogelijk oorzaken?
• Zijn er patronen zichtbaar?
• Speelt uw eigen karakter mogelijk een rol?
• Ervaart u invloed vanuit uw eigen jeugd?
• Zijn de verwachtingen die u van uw kind heeft realistisch?

Ouderbegeleiding is er niet op gericht om problemen tussen u en uw partner of problemen die u persoonlijk bezighouden op te lossen. Bij ouderbegeleiding is er altijd sprake van behoefte aan ondersteuning bij de opvoeding van uw kind.

Wat is ouderbegeleiding met behulp van Video Home Training & Analyse (VHT&A)
Ouderbegeleiding met behulp van Video Home Training & Analyse (VHT & A) is een methode om een prettig contact tussen u en uw (pleeg)kind weer te herstellen of te versterken.
De vorm van VHT & A die ik u aanbied is speciaal ontwikkeld voor het herstellen of versterken van basisveiligheid, basisvertrouwen en zelfvertrouwen van uw (pleeg)kind. Hierbij krijgt u inzicht in de ‘waarom-vraag’ achter het gedrag van uw (pleeg)kind. Dit maakt het mogelijk uw (pleeg)kind beter te begrijpen. Daarbij stel ik u volop in de gelegenheid om opvoedingsvragen te bespreken.

Werkwijze:
U maakt een korte video-opname van een situatie waarin u als gezin samen bent.
U kunt hierbij denken aan samen eten, spelen of het samen doen van een huishoudelijke taak. Deze opname stuurt u mij toe en ik selecteer de beelden die u kunnen ondersteunen in uw groei als opvoeder en u handvatten geven in de opvoeding. Deze beelden kijk ik samen met u in gesprek terug.
De gesprekken vinden met, een vooraf afgesproken, regelmaat plaats na een intakegesprek.
Het aantal gesprekken stem ik af op uw behoefte.

U zult ervaren dat het werken met deze methode u veel vertrouwen geeft in uw rol als opvoeder en dat dat een positieve invloed heeft op uw kind.

Afhankelijk van uw vraag