teamcoaching voor de groepsleider

ALS JE EEN SCHIP WILT BOUWEN,
ROEP DAN NIET DE MENSEN BIJ ELKAAR OM PLANNEN TE MAKEN,
HET WERK TE VERDELEN, GEREEDSCHAP TE HALEN EN HOUT TE KAPPEN.
MAAR BRENG ZE HET HARTSTOCHTELIJK VERLANGEN
NAAR DE WIJDE ZEE BIJ.
DAN BOUWEN ZE HET SCHIP ZONDER HULP.
(Antionne de Saint Exupery)

Heb u als team de indruk dat u extra ondersteuning kunt gebruiken in het echt leren begrijpen van  cliënten, die aan uw zorg zijn toevertrouwd?
Wilt u naast uw cliënt blijven staan, ook in moeilijke en spannende momenten?
Dan kan teamcoaching met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB) de
ondersteuning zijn waarnaar u op zoek bent.

Teamcoaching met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB)
Teamcoaching met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB) is een methode om een ontspannen contact tussen groepsbegeleider en cliënt te herstellen of te versterken.
De vorm van VIB die ik u aanbied is speciaal ontwikkeld voor het herstellen of versterken van basisveiligheid, basisvertrouwen en zelfvertrouwen van uw cliënten.
Hierbij krijgt u ook handvatten voor de begeleiding en behandeling van cliënten met hechtingsproblematiek. U krijgt inzicht in de achtergrond van het gedrag van
uw cliënt. Daarbij stel ik u volop in de gelegenheid om vragen omtrent de begeleiding of behandeling te bespreken. Dit samen maakt het mogelijk dat u uw cliënt beter gaat begrijpen en u meer in uw kracht van groepsbegeleider komt te staan.
Het resultaat is dat de cliënt aan uw krachtige authentieke leiderschap tot groei kan komen en samen kunnen genieten van het ontspannen contact dat ontstaat.