individuele coaching

Wilt u echt weten en begrijpen waarom u de dingen doet 
zoals u ze doet en uw oude patronen snel en definitief 
veranderen?                                         

Dan kan Progressive Mental Alignment (PMA) coaching een 
antwoord zijn op uw vragen. 
 
PMA helpt u de regie (weer) over uw leven te nemen en te genieten van 
plezier, energie, creativiteit, vrijheid, durf, ontspanning 
en inspiratie.

Wat is Progressive Mental Alignment (PMA)?
PMA is een nieuwe methode, om emotionele stoorzenders te leren herkennen
en te verwijderen. Emotionele stoorzenders kunnen uw vrije wil en talenten blokkeren,
waardoor u in uw welzijn kunt worden beperkt.
De PMA noemt deze emotionele stoorzenders ‘Bad Clusters’.
Deze Bad Clusters kunnen lichamelijke klachten veroorzaken en zijn de oorzaak
van remmingen en angsten.
De oorsprong van negatieve reactiepatronen, relatieconflicten,
gezondheidsproblemen, mentale- en emotionele problemen kunnen in
'Bad Clusters' liggen.

Wat is een Bad Cluster?
Een Bad Cluster is een emotionele stoorzender, als gevolg van verkeerd opgeslagen zintuiglijke ervaringen in uw brein. Als een gebeurtenis u zo onzeker of angstig maakt, dat u in paniek raakt, ontstaat er als het ware een kortsluiting in uw onderbewustzijn. Het vervelende van deze kortsluiting is, dat u zich de hele gebeurtenis, of een aantal details daarvan, later niet meer kunt herinneren. Elke zintuigelijke waarneming, zoals wat u gehoord, gezien, geroken, geproefd en gevoeld hebt tijdens zo'n gebeurtenis, wordt samen met deze paniekreactie opgeslagen als een code, op onderbewust niveau. De zintuiglijke waarnemingen van die gebeurtenis worden dus verkeerd opgeslagen. Zodra er gegevens uit uw Bad Cluster geactiveerd worden, worden dus alle daaraan gekoppelde emoties ook weer actief. Omdat u wel de emoties van de Bad Cluster-gegevens ervaart, maar geen idee hebt waarom u ze voelt, werken deze emoties als stoorzenders. Vaak noemt men dit triggers. In de PMA noemen we dit het activeren van Bad Clusters.
Bad Clusters beïnvloeden op een negatieve manier uw denken, beoordelingen, beslissingen en hoe u zich gedraagt. Als ze langdurig actief zijn, kunnen ze zelfs allerlei vervelende gezondheidsklachten veroorzaken.

Wanneer ontstaan Bad Clusters?
Bad Clusters ontstaan door traumatische ervaringen. U denkt nu misschien 'ik heb nooit iets traumatisch meegemaakt, dus ik heb geen Bad Cluster'! Toch zou ik u graag de tip willen geven om verder te lezen.  
Traumatische ervaringen zijn nl. die momenten, dat u geen controle meer had over uw leven, zoals bijvoorbeeld bij vernedering, afwijzing, fysiek geweld, verraad, sexueel misbruik, incest, marteling, ongeval of een rampsituatie.
Maar dit kunnen ook meer alledaagse zaken zijn, zoals een uitbarsting van een boze ouder, leerkracht, werkgever, geen hulp of troost krijgen wanneer u dat nodig had, het ontvangen van een slecht-nieuws bericht, een ziekenhuisverblijf, enzovoort.

Hoe weet ik of ik Bad Clusters heb?
Bad Clusters hebben we allemaal!
Ieder mens maakt in zijn leven traumatische momenten mee.
Deze momenten kunnen opgeslagen zijn als een Bad Cluster en u dus storend
bezighouden of u beïnvloeden en triggeren als ze onbewust weer geactiveerd worden.

De meest voorkomende symptomen van een Bad Cluster:
gedragsproblemen
leerproblemen
plotseling wisselende stemmingen
somberheid, depressie
elke emotie, die buiten proportie is
gebrek aan emoties
elke onredelijk gedrag, dat zich steeds herhaalt
onverklaarbare klachten of emoties, die onverwacht en plotseling opkomen
onverklaarbare lichamelijke klachten
moeheid zonder duidelijk aanwijsbare reden
slaapproblemen
onverantwoordelijk gedrag
veel meer uit het leven willen halen, maar het niet kunnen
besluiteloosheid
faalangst en andere angstvormen
fobieën
eetstoornissen zoals anorexia en bolimea
verslaving aan alcohol, roken, drugs, medicijnen, gokken
workaholic
communicatieproblemen, veel ruzie
Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
hechtingsproblemen

Lichamelijke klachten:
hoofdpijn, migraine
astma, eczeem
maag- en/of darmklachten
rugpijn
schouder- en nekpijn
whiplash
chronisch vermoeidheidssyndroom
zenuwpijnen
R.S.I.

Is PMA voor mij de geschikte hulpvorm?
Wilt u uw leven echt veranderen, dan kan PMA voor u een geschikte hulpvorm zijn.

Resultaten na PMA coaching:
inzicht in emoties en gedragspatronen van u en anderen
handelen vanuit een vrije wil
beslissingen durven nemen
verandering van reactief- naar proactief gedrag

in staat zijn flexibel te reageren op veranderingen
verbeterde relaties op werk en/of privé 
verbeterde prestaties op school en/of werk 
toename van levenslust
verdwijnen of verminderen van lichamelijke klachten
herwinnen van de controle over uw leven

Wilt u meer informatie over PMA, neemt u dan gerust contact met mij op.