Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding (VIB)

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een methode om een prettig contact tussen
groepsbegeleider en client te herstellen of te versterken.
De vorm van VIB die ik u aanbied is speciaal ontwikkeld voor het herstellen of versterken van basisveiligheid, basisvertrouwen en zelfvertrouwen van uw clienten. 
Hierbij krijgt u handvatten bij de begeleiding en behandeling van clienten met hechtingsproblematiek.
U krijgt inzicht in de achtergrond van het gedrag van uw client.
Daarbij stel ik u volop in de gelegenheid om begeleidings- of behandelingsvragen te bespreken. Dit tesamen maakt het mogelijk dat u uw client beter gaat begrijpen en u meer in uw kracht van groepsleider komt te staan.