verstandelijke beperking

Kinderen, jongeren en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking

Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking lopen een extra risico op een verstoring van hun ontwikkeling en hechtingsproces.
Soms kunnen ouders en omgeving onvoldoende afstemmen op wat het kind nodig heeft, omdat de verstandelijke beperking niet meteen herkend wordt, of omdat ze tijd nodig hebben om de verstandelijke beperking van hun kind te verwerken.
Ouders en groepsleiding kunnen, vanuit goede bedoelingen, de neiging hebben het kind of de jongere zo veel mogelijk aan te leren, uit het oog verliezend dat een onderling plezierig contact de basis is voor de ontwikkeling van het kind of de jongere. Daarnaast zijn de signalen en initiatieven van een kind of jongere met een verstandelijke beperking soms minder uitgesproken of zo gecompliceerd, waardoor de afstemming op de hulpvraag van het kind of de jongere moeilijker verloopt.

Mensen met een verstandelijke beperking die opgenomen zijn in een instelling, hebben daarnaast nog te maken met de wisselingen van het personeel. Dit kan hun wereld onvoorspelbaar en onveilig maken. Daarbij begrijpen ze moeilijker het waarom van deze wisselingen.

Ik heb mij gespecialiseerd in de gevolgen van een verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek.
Vanuit die ontwikkelde deskundigheid kan ik u vaardigheden aanreiken om de ontwikkeling  van dit specifieke kind of client te ondersteunen.
U kunt hier meer over lezen op de pagina samenspel in behandeling. 

Indien u behoefte hebt aan ondersteuning in de opvoeding, of behandeling van uw (pleeg)kind/client,
bespreek ik dit graag samen met u in een intakegesprek, en adviseer ik u, welke hulpvorm het meest aansluit bij de hulpvraag uw (pleeg)kind of cliënt.