samenspel in behandeling

Opvoeding, begeleiding en behandeling bij een verstoorde gehechtheid

U als ouders en groepsleiders hebben in principe de gewone opvoedkundige
vaardigheden, inclusief sterke en zwakke kanten, in huis. Deze zijn normaal
gesproken voldoende voor de ontwikkeling van een kind of cliënt.
Kinderen of cliënten waar de gehechtheid is verstoord, vragen meer dan het
'gewone' ouder- of groepsleiderschap.

Ouders en groepsleiders hebben de meeste invloed
Ook al lijkt het soms helemaal niet zo, maar u als ouders en groepsleiders zijn de belangrijkste personen voor uw (pleeg)kind of cliënt. U hebt de meeste invloed, al is dat niet altijd duidelijk zichtbaar. Daarom bent u als ouder en groepsleider ook de meest aangewezen persoon om uw (pleeg)kind of cliënt te helpen meer basisveiligheid en basisvertrouwen te ontwikkelen.

Specifieke deskundigheid
Het ontwikkelen van basisveiligheid en basisvertrouwen bij mensen waar de gehechtheid is verstoord, vraagt meer dan het 'gewone' ouder- of groepsleiderschap. Dat vraagt specifieke deskundigheid. Zeker als uw (pleeg)kind of cliënt ook nog een verstandelijke beperking heeft.
Ik reik u als ouders of groepsleiders vaardigheden aan die nodig zijn voor de ontwikkeling van dit specifieke kind of cliënt. Hiermee werkt u aan de basis van de zijn of haar ontwikkeling en hoeft u geen energie meer te verbruiken in het bestrijden van moeilijk gedrag. Het moeilijke gedrag zijn immers de symptomen van de verstoorde gehechtheid.
Bij adoptie-, pleegkinderen en kinderen die in een tehuis wonen spelen vaak ook diep verstopte rouwgevoelens, als gevolg van het verlies van hun geboorteouders, nog een rol. Door het ontwikken van basisveiligheid en basisvertrouwen kunt u als opvoeder uw (pleeg)kind of cliënt helpen in dit rouwproces.
Groepsleiders en leerkrachten in het bijzonder onderwijs, werken vaak met mensen waar de thuissituatie is vastgelopen en het hechtingsproces ernstig verstoord is. Om groepsleiders en leerkrachten meer deskundigheid te laten ontwikkelen, heb ik verschillende workshops ontwikkeld, welke u op deze site kunt lezen.

Meerdere methoden
Ik heb mij gespecialiseerd in hechtingsproblematiek. Vanuit die ontwikkelde deskundigheid kan ik u verschillende methodieken aanbieden die in samenspel elkaar kunnen versterken.

Video Interactie Begeleiding (VIB) is de kernmethode. Deze vorm van VIB is speciaal ontwikkeld voor het vergroten van basisveiligheid en basisvertrouwen. Elders op deze site kunt u meer lezen over deze methode.
U krijgt inzicht in de achtergrond van het gedrag van uw (pleeg)kind of cliënt.
Dit maakt het mogelijk dat u uw (pleeg)kind of cliënt beter gaat begrijpen.
Daarbij stel ik u volop in de gelegenheid om opvoedingsvragen te bespreken.

Is er behoefte aan meer ondersteuning, dan kan ik u ondersteunen met de differentiatiemethodiek vanuit de differentiatietherapie. Met behulp van deze methode ondersteunt u uw (pleeg) kind of cliënt onderscheid te leren maken tussen mensen, overzicht te krijgen op zijn of haar wereld en zijn of haar wereld te begrenzen. Elders op de site kunt u meer lezen over deze methode.

 Bewegingsoefeningen van de Sherborne bewegingspedagogiek kunnen ook het hechtingsproces verder op gang brengen en versterken. Kinderen die in hun eerste levensjaren weinig lichamelijk contact gehad hebben met hun ouders of verzorgers, zijn soms onhandig in hun lichamelijk contact. Kinderen die onzeker of kwetsbaar zijn kennen hun eigen krachten soms niet. Door Sherborne oefeningen worden zij zich bewuster van hun eigen krachten en ervaren de mogelijkheden en grenzen hiervan. Hierdoor kan het zelfvertrouwen toenemen en weerbaarheid groeien. Door deze lichaamsgerichte oefeningen kan het kind zich ook bewust worden van zijn/haar lichaam en groeit het lichaamsbesef, de voorwaarde voor een stevige basis in het leven.
Elders op de site kunt u meer over deze methode lezen.

De begeleiding die ik aanbied helpt u uw (pleeg)kind of client beter te begrijpen en stelt u in staat om op een prettige, ontspannen en adequate wijze met uw (pleeg) kind of cliënt om te gaan.
U zult merken, tijdens en na de begeleiding dat uw (pleeg) kind of cliënt opbloeit, beter opgewassen is tegen allerlei onzekerheden/spanningen en vrolijker/steviger in het leven gaat staan.

Uiteraard werk ik samen met andere instanties en/of met de school, als dit nodig is.

Therapie als extra ondersteuning
Soms gebeurt het dat een kind of cliënt zoveel heeft meegemaakt in zijn leven, dat hij of zij therapeutische ondersteuning nodig heeft om trauma’s te verwerken die het hechtingsproces, dus de ontwikkeling van basisveiligheid en basisvertrouwen, in de weg staan.
Speltherapie,  Sherbornetherapie, Differentiatietherapie, Fasetherapie en/of Progressive Mental Alignment (PMA) kunnen dan een goede hulpvorm zijn.
Deze therapievormen bied ik aan en kunnen elkaar versterken in samenspel.

Tijdens een intakegesprek bespreek ik samen met u, en adviseer ik u, welke hulpvorm het meest aansluit bij de hulpvraag uw (pleeg)kind of cliënt.