Video Interactie Analyse

Het kan zijn, dat u zich als ouder of groepsbegeleider zorgen maakt over de ontwikkeling en het welzijn van uw kind/cliënt.
Daarnaast kunt u het gevoel hebben, dat de opvoeding of begeleiding moeizaam verloopt.

Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang in de thuissituatie, kan zichtbaar worden:
- hoe uw kind/cliënt, zijn/haar wereld beleeft
- waar uw kracht ligt als opvoeder
- wat u kan helpen in de opvoeding om de ontwikkeling van uw kind weer op gang te brengen
- wat u kan helpen als begeleider om in een prettige sfeer uw cliënt te begeleiden.

Deze Video Interactie Analyse wordt samen met u teruggekeken en besproken.