workshop gehechtheid in beeld

Het (leren) herkennen van veilig- en onveilig hechtingsgedrag, betekent dat je ook gerichter hulp en begeleiding kunt gaan bieden. Hierdoor is er binnen vastgelopen relaties en/of moeilijk interpreteerbaar gedrag weer kans op herstel; ouders & kind, groepsleiding & cliënt kunnen weer gaan genieten van een ontspannen contact met elkaar en uw kind of cliënt bloeit op. Meer uitleg over gehechtheid kunt u elders op deze site vinden bij specifieke deskundigheid.
Om meer inzicht te krijgen in het ontstaan van hechtingsproblematiek en zijn behandelingsmogelijkheden, heb ik algemene workshops samengesteld en nagedacht over specifieke workshops. Samen met U kan ik een workshop samenstellen, afgestemd op uw vraag.
De workshops kunnen ook op locatie gegeven worden.

Visie achter de workshops
De workshops worden gegeven vanuit een humanistische visie.
Dit is een stroming binnen de psychologie.
De humanistische psychologie geloofd in de groeikracht van mensen.
Hulpverlening vanuit deze humanistische visie, helpt mensen deze groeikracht te ontdekken en te benutten.

WORKSHOP 1 : 'GEHECHTHEIDSRELATIE IN BEELD'

Het doel van deze workshop is:
a. Leren herkennen van de verschillende gehechtheidsrelaties en typen aan de hand
    van videobeelden, praktische voorbeelden en oefeningen.
    De volgende gehechtheidsrelaties worden besproken:
    1. veilige gehechtheid
    2. verstoorde gehechtheid: angstig vermijdend gehecht
                                              : angstig ambivalente gehecht
                                              : gedesorganiseerde gehecht
   3. hechtingsstoornis.

   Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:
   Wat is kenmerkend (spel) gedrag bij deze gehechtheidtypen?
   Wat vraagt dit van ouders, leerkrachten en/of groepsleiders?
   Waar zijn de valkuilen in de begeleiding?

b. Introductie van de gehechtheidpiramide:
   1. ontwikkelingsfasen van de hechting en opvoeding
   2. welk gedrag het kind, jongere of volwassene laat zien bij ernstige
       tekortkoming
   3. welke invloed de verstandelijke beperking heeft op dit proces

Deze workshop bestaat uit een dagdeel.

WORKSHOP 2 : 'GEHECHTHEID IN BEELD' EN CASUSBESPREKING

Het doel van deze workshop is:
a. inzicht geven in de belevingswereld van het kind/cliënt
b. inzicht geven in de opvoeding/begeleidingstaken van de ouders/groepsleiding
c. richtlijnen en praktische handvatten in de omgang met het kind of cliënt.

Opbouw van de workshop
In de workshop wordt op praktische wijze, met praktijkvoorbeelden en
videobeelden, de theorie van de gehechtheidontwikkeling verteld:
- wat is gehechtheid
- kwaliteit van gehechtheid
- fasen in de ontwikkeling van de hechting; welke groeitaak heeft het kind 
  in de desbetreffende fase
- welk gedrag laat het kind vanuit zijn groeitaak zien
- fasen in de opvoeding: welke opvoedingstaken heeft de opvoeder in de
  desbetreffende ontwikkelingsfase
- welk gedrag laat het kind zien bij ernstige tekortkoming in deze fase.

De ontwikkelingstheorie gaat uit van de ontwikkeling van het normaal begaafde
kind. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welke rol een verstandelijke beperking
in dit proces speelt en hoe dit herkend kan worden bij de jongere- en volwassen
verstandelijk beperkte mensen.

Het laatste gedeelte van de workshop bestaat uit een casusbespreking met videobeelden van de cliënt, om zodoende de theorie eigen te maken in de praktijk.
De casus betreft een door uw team ingebrachte casus, zodat de theorie volledig kan worden afgestemd op uw werkveld.
Door samen met de cursisten deze casus te analyseren aan de hand van de theorie, creëert de cursist een eigen (nieuw) intern werkmodel.

Deze workshop bestaat uit twee dagdelen.