trainingen

Professioneel kunnen blijven werken betekent nascholing.
Versterk de kracht van uw team en laat uw team door scholing en training
groeien in kennis en authentiek leiderschap.

Om meer inzicht te krijgen in begeleidingsmogelijkheden vanuit een krachtig en
authentiek leiderschap, heb ik enkele algemene trainingen samengesteld
en nagedacht over specifieke trainingen.
Samen met u kan ik een training samenstellen, afgestemd op uw specifieke vraag.
De trainingen worden op locatie gegeven.

Visie achter de trainingen
De trainingen worden gegeven vanuit een humanistische visie.
Dit is een stroming binnen de psychologie.
De humanistische psychologie geloofd in de groeikracht van mensen.
Hulpverlening vanuit deze humanistische visie, helpt mensen deze groeikracht te ontdekken en te benutten.

Doelgroep
Groepsbegeleiders en leerkrachten die hun cliënt of leerling meer mee willen
geven, vanuit een krachtig en authentiek leiderschap.

Video Interactie Begeleiding
Video Interactie Begeleiding (VIB) is een methode om een ontspannen contact
tussen mensen te herstellen of te versterken. 
VIB training kan ingezet worden om:
-  de samenwerking binnen teams verder te versterken
-  communciatie vanuit de teams naar ouders en externe contacten te versterken 
-  als behandel- en begeleidingsmethode.
   Deze vorm van VIB is speciaal ontwikkeld voor het vergroten van basisveiligheid, 
   basisvertrouwen en zelfvertrouwen. 

Video Interactie Analyse
Video Interactie Analyse is een methode om u meer inzicht te geven in de
achtergrond van het gedrag van uw cliënt of leerling.
Deze training maakt het mogelijk uw cliënt of leerling beter te gaan begrijpen.
 
Differentiatiemethodiek
De differentiatiemethodiek is een methode om uw cliënt of leerling te
ondersteunen, onderscheid te leren maken tussen mensen, overzicht te krijgen in
zijn wereld en zijn wereld te begrenzen.
Het team wordt getraind deze methode in de dagelijkse begeleiding
en het dagprogramma toe te passen.