workshop sociaal- emotionele ontwikkeling

De sociaal- emotionele ontwikkeling is een gefaseerde ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid, in samenspel met de verwachtingen en gedragingen uit zijn directe omgeving.

Het (leren) herkennen van de verschillende fasen in de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind, cliënt en wat uw kind –cliënt hierin van u nodig heeft, betekent dat u uw kind - cliënt ook beter kunt gaan begrijpen in wat het laat zien aan gedrag en nog van u nodig heeft voor zijn of haar ontwikkeling, waardoor u ook gerichtere hulp en begeleiding kunt gaan bieden.
Hierdoor kunt u genieten van een ontspannen, plezierig contact met elkaar en uw kind of cliënt kan zich vanuit welbevinden voorspoedig ontwikkelen.

Om meer inzicht te krijgen in de verschillende fasen van de sociaal- emotionele ontwikkeling en de opvoedingstaken voor u als opvoeder, heb ik algemene workshops samengesteld en nagedacht voor specifieke: samen met u kan ik een workshop samenstellen, afgestemd op uw vraag.
De workshops kunnen op locatie gegeven worden.

Visie achter de workshop
De workshops worden gegeven vanuit de humanistische psychologie.
Dit is een stroming binnen de psychologie.
De humanistische psychologie geloofd in de groeikracht van mensen.
Hulpverlening vanuit deze humanistische visie, helpt mensen deze groeikracht te ontdekken en te benutten.

Workshop 1 'sociaal- emotionele ontwikkeling in beeld'

Het doel van deze workshop is:

a. inzicht geven in de belevingswereld van uw kind/cliënt
b. inzicht geven in de opvoeding/begeleidingstaken voor u als ouders of groepsleiding
c. praktische handvatten in de omgang met uw kind of cliënt.

Opbouw van de workshop:

In de workshop wordt op praktische wijze, met praktijkvoorbeelden en videobeelden,
de theorie van de sociaal- emotionele ontwikkeling verteld:
- wat is sociaal- emotionele ontwikkeling
- fasen in de sociaal- emotionele ontwikkeling; welke groeitaak heeft het kind in de
  desbetreffende fase
- welk gedrag laat het kind vanuit zijn groeitaak zien
- fasen in de opvoeding: welke opvoedingstaken heeft de opvoeder in de
  desbetreffende ontwikkelingsfase
- welk gedrag laat het kind zien bij ernstige tekortkoming in deze fase.

De ontwikkelingstheorie gaat uit van de ontwikkeling van het normaal begaafde kind. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welke rol een verstandelijke beperking in dit proces speelt en hoe dit herkend kan worden bij de jongere- en volwassen verstandelijk beperkte mensen.

Deze workshop bestaat uit een dagdeel

Workshop 2 'sociaal- emotionele ontwikkeling in beeld' en casusbespreking:
Deze workshop is een verdieping op workshop 1

Het doel van deze workshop is:
De theorie eigen maken en leren herkennen & verbinden in de dagelijkse praktijk.

Deze workshop bestaat uit een casusbespreking met videobeelden van uw kind of cliënt, om zodoende de theorie eigen te maken in de praktijk.
Het betreft een door u of uw team ingebrachte casus, zodat de theorie volledig kan worden afgestemd op uw werkveld.
Door samen met de cursisten deze casus te analyseren aan de hand van de theorie, creëert de cursist een eigen (nieuw) intern werkmodel.

Deze workshop bestaat uit een dagdeel.