Algemene voorwaarden

 •    Als lid, van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten, houd ik mij aan de
     richtlijnen die opgesteld  zijn in de beroepscode en de klachten procedure.
     Informatie over de vereniging kunt u vinden op www.speltherapie.net
 •    Bij de start van de therapie zal ik toestemming aan u als ouder/verzorger vragen, 
     om informatie in te winnen bij derden.
 •    U als ouders/verzorgers zal ik op de hoogte houden bij wie en wanneer    
     ik informatie bij derden opvraag.
 •    Gedurende het proces zal ik regelmatig met u als ouders/verzorgers 
     contact hebben.
 •    Bij het start van Video Home Training of Video Interactie Begeleiding zal ik u schriftelijk toestemming    vragen voor het gebruik van de Videobeelden
 •    De tarieven worden soms per 1 januari van het nieuwe jaar gewijzigd.
 •    De rekeningen worden verzonden aan het eind van de maand.
 •    De rekening dient binnen 14 dagen te worden voldaan. 
 •    Afzegging van de therapie dient 24 uur van te voren gedaan te zijn. 
 •    Bij afspraken die te laat worden afgezegd, ben ik genoodzaakt de sessie in rekening te brengen.
 •    Behoudens bijzondere omstandigheden, die ter bepaling van mij als opdrachtnemer zijn, is bij              annulering van de workshop of training binnen twee weken voor aanvang, 50% van de totale
     kosten verschuldigd.
 •    Ingeval de opdrachtgever de deelname aan een training tussentijds beëindigt of daaraan anderszins      niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij bijzondere      
     omstandigheden het geval zijn, naar het oordeel van mij als opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 •    Bij ziekte of afwezigheid van mij als de opdrachtnemer wordt de therapie, workshop of training naar      een andere datum en tijd verplaatst.