Tarieven en vergoedingen

TARIEVEN
Aan een eerste telefonisch contact of e-mail contact zijn geen kosten verbonden.

Uurtarief therapie bedraagt per 1 januari 2019 € 90,-
Uurtarief scholing bedraagt € 140,-
Uurtarief ouderbegeleiding c.q. teamcoaching € 90,-
Telefonisch consult (per 15 min.) of e-mail contact € 22,50
Uurtarief voor reistijd bedraagt € 90,-

Bij particuliere behandeling, verzoek ik u vriendelijk de vergoeding aan het einde van iedere sessie te voldoen. Mijn tijd t.a.v. de administratie wordt hierdoor gereduceerd en kan ik meer tijd aan u en mijn verdere specialisaties besteden. 

VERGOEDINGEN
Zorgverzekeraar
Als senior-speltherapeut ben ik geregistreerd bij de beroepsvereninging voor Speltherapeuten de NVVS
(lidnr 4767) en het RBCZ.TCZ (licentienr 209077RR).
Vanaf 1 januari 2017 ben ik tevens geregistreerd in het register vaktherapie.

De NVVS initieert contacten met de zorgverzekeraars om vergoedingen voor speltherapie te bewerkstelligen. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt speltherapie (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering alternatieve zorg.

De mate waarin is afhankelijk van uw verzekeringsvorm. Maakt u rechtstreeks gebruik van hulp uit het aanvullende pakket, dan betaald u geen verplicht eigen risico.
Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of de zorgverzekeraar tot vergoeding overgaat en de voorwaarden die uw zorgverzekeraar daarbij stelt.
Voor nadere uitleg vergoeding speltherapie 2015 zie de website van de beroepsvereninging NVVS www.speltherapie.nethttp://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie of  therapeutvinden.datzitzo.com

Video Home Training (VHT) zit niet in het verzekeringspakket. Zorgverzekeraars zijn soms wel coulant t.a.v vergoeding. Hierbij treft U een voorbeeld van coulancebrief voor de  zorgverzekeraar. Coulanceaanvraag

Als u de zorg zelf bekostigd of vanuit uw aanvullende verzekering, heeft u geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.

Nieuwe wet op de jeugdzorg en de invoering van de WMO
Door de nieuwe wet op de jeugdzorg  is het vanaf 2015 ook mogelijk om via deze weg een doorverwijzing te vragen naar mijn praktijk. Dit kunt u doen bij de school van uw kind, bij de huisarts of bij het sociale wijkteamij in uw buurt. Of u hiervoor in aanmerking komt zal van de ernst van de situatie afhangen. 

Met deze doorverwijzing wordt de hulp vergoed via de gemeente.
Per situatie zal het verschillend zijn hoeveel hulp er vergoed kan worden. 

Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Bijzondere Ziektekosten voor zover deze niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar of andere instantie.

Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen de kosten voor speltherapie/ouderbegeleiding terugvragen bij de sociale dienst van de eigen gemeente in het kader van de Bijzondere Bijstand.
Per gemeente zijn deze mogelijkheden verschillend.

Persoons Gebonden Budget
 (PGB)
Spelbegeleiding kan vergoed worden vanuit een PGB.
Bij mensen met een verstandelijke beperking is het mogelijk de hulpverlening vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) te betalen. Indien u hier nog niet over beschikt, kunt u contact opnemen met de MEE.
Eén van de criteria voor indicatie is dat 'het gezin het alleen niet meer op kan lossen'. 

Zie ook: www.pgb.nl.  Voor kinderen met een verstandelijke beperking: www.CIZ.nl of www.MEE.nlWerkgever
Is er sprake van individuele coaching bij ziekteverzuim, dan is de werkgever soms coulant t.a.v. de vergoeding.

Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend!