Bij- en nascholing

Bij- en nascholing ten aanzien van (spel)therapie en traumabehandeling:

 • Speltherapie met verstandelijk gehandicapten: Hogeschool van Utrecht
 • Statische spelbeelden in beweging : Hogeschool van Utrecht
 • Samenhang tussen verbeeldend spel, geleide fantasie en dromen: Hogeschool van Utrecht
 • Steungevende, structurerende kindertherapie: Hogeschool van Utrecht
 • Speltherapie bij kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis : Hogeschool van Utrecht
 • Speltherapie voor kinderen met trauma’s ten gevolge van geweld en sexueel misbruik: Hogeschool  van Utrecht
 • Speltherapie en kindermishandeling: Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten
 • Rouwverwerking: Gestolde tranen: Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross
 • Wisselwerking tussen diagnostiek en behandeling: Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie
 • Speltherapie bij kinderen die misbruik en/of mishandeling hebben meegemaakt: Henriette Hofstede
 • Theraplay: een nieuwe dimensie binnen de speltherapie: Cees van Dijk, gz-psycholoog 
 • Oki-B: Sherborne bewegingsspel en VIB
 • EMDR en EFT in relatie tot PMA: Jan Erik van Groen
 • Dissociatie en gevoelsdelen en voice dialogue; Anja van der Hart; coach en therpaeut; therapeut en opleider Voice Dialogue
 • Pat Ogden: the wisdom of the body, lost and found
 • Sherborne: Dhr Paul Thys; veiligheid en uitdaging in balans
 • Aniek Thooms-Vreugdenhill: behandeling dissociatieve stoornissen binnen de basistherapie
 • workshop level 1: stabilisatiemethode voor getraumatiseerde kinderen: Arianne Struik
 • Eveline Groothoff; kinderen uit de knel
 • Spel en EMDR
 • Celevt: Nelleke Nicolai, psychiater-psychotherapeut; complementaire benaderingen in behandeling van volwassenen met vroegkinderlijk trauma
 • veranderingen in de DSM 5: de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie
 • grip op onbegrepen lichamelijke klachten: Dr. Babette de Graeff-Meeder
 • gestoorde prikkleverwerking : het kinderbrein is geen volwassen brein: Dr Gildo Bruining
 • de rol van gender bij ontwikkeling: Dr. Patricia van Wijngaarden-Cremers
 • hoe nieuwe inzichten vanuit genetisch onderzoek de klinische praktijk veranderen: Dr. Jacob Vorstman
 • Kleine boefjes worden groot: Prof. dr. Arne Popma
 • wanneer ben je volwassen: Prof. dr. T. van Amelsfoort
 • herstellen van vroegkinderlijk trauma: Dr Eric de Soir
 • PTSS en persoonlijkheidsstoornissen: samenspel in diagnostiek en behandeling: Gloria Gribling
 • SP en trauma: Pat Ogden
 • Pre-verbaal trauma: prof. Onno Van der Hart
 • Victor Lamme: de vrije wil bestaat niet
 • Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering: diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid : Celevt; centrum late effecten vroegkinderlijke chronische traumatisering
 • Traumaverwerking en het brein: Victor Lamme, hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap
 • Workshop traumaverwerkingsverhaal: ICTC Mirjam Pijpers en Caroline Dierkx
 • Neuro-analytisch redeneren en effecten op langere termijn van langdurige stress op het zenuwstelstel, neuropsychiatrische problematiek die kan ontstaan en aspecten in de behandeling daarvan: Psychiater Jan Wiersma en Neuropsycholoog Gert-Jan de Haas
 • Werken met GGZ-standaarden; Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen

Bijscholing ten aanzien van gehechtheidproblematiek:

 • Invloeden op en effecten van gehechtheid en mogelijke interventies; Mw. Dr. F.B.A. Naber, Universitair docent, Pedagogische Wetenschappen FSW, Universiteit Leiden
 • Schaal voor Emotionele Ontwikkeling (SEO) in diagnostiek en behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap; Prof. Dr A. Dôsen
 • Hechting en zelfdestructief gedrag: wetenschappelijk congres; Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
 • Hechting, een achterhaald begrip in een steeds sneller veranderende samenleving?
 • Wetenschappelijk Congres Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie
 • Zelfverwondend gedrag en onveilige hechting op jonge leeftijd; Prof. P.C. Duker, Afd. orthopedagogiek Universiteit Nijmegen
 • Bouwstenen in de hechting: drs T. Bakker, psychotherapeut
 • Hechting; normale ontwikkeling en ontwikkelingspsychopathologie.
 • Onderkenning en interventiemogelijkheden bij 0 - 12 jarigen. Dr. R.J. van der Gaag Stichting Postuniversitair Onderwijs
 • Verstoorde hechting; Prof. C. Schuengel Afd. Orthopedagogiek Universiteit Amsterdam
 • Gehechtheid, trauma en veerkracht; Prof R. van Yzendoorn
 • Spel en hechting; NGBZ Mirjam Raemakers
 • Omgaan met hechtingsproblemen: Drs N. Polderman
 • Hechting bij kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand: Prof Lex Wijnroks, Pedagogische Wetenschappen Universiteit Amsterdam
 • Werkconferentie gehechtheidproblematiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke  beperking. Prof. Cees Jansen
 • Gehechtheid bij mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen: E. De Belie:   psychodynamisch kindertherapeut, SEN Oost-Vlaanderen
 • Onbewuste processen, Prof. Dr A.J. Dijksterhuis
 • Het spiegelende brein (Marco Iancoboni, neurowetenschapper Universiteit van Californie), Marij Eliens, gezondheidswetenschapper
 • het puberend brein: Eveline Crone, hoogleraar Leiden
 • breinonderzoek bij kinderen met psychische problemen: Robert Vermeiren, kinderpsychiater 
 • Hersenspinsels: hoe gaan hersenen met gevoelens van angst en somberheid om?
  Mirjam Rinne, Marie-Jose van Hoof, Natasja van Lang, Curium/LUMC Kinderpsychiatrie Leiden
 • Sherborne samenspel, beweginspedagogiek voor kinderen (en hun ouders) met hechtingsproblematiek 
  Els hasselaar, Saskia Reneerkens en Lidwien Mineur
 • Differentiatietherapie, therapievorm voor kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek
  A. Thoomes-vreugdenhil 
 • Fasetherapie, therapievorm voor kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek
  A. Thoomes-Vreugdenhil
 • Basistherapie, therapievorm voor volwassenen met hechtingsproblematiek
  A. Thoomes-Vreugdenhil
 • Zelfregulatie en gehechtheid; A. Thoomes-Vreugdenhill
 • Onderlinge verbondenheid; het opbouwen van een gehechtheidsrelatie in moeilijke omstandigheden
  Paula Sterkenburg; GZpsycholoog en therapeut
 • Argos- methode; Matthijs Heijstek & Henri Koelewijn
 • Sherborne-samenspel: Sensiviteit en emotionele beschikbaarheid;
  Tine Missine; orthopedagoog, danstherpaeut en Sherborne International Courseleader 
  Ingrid Willems; orthopedagoog en Sherborne International Couseleader
 • Prof.dr. Onno van der Hart: D-gehechtheid, dissociatie van de persoonlijkheid en de therapeut
 • Giel Vaessen: verantwoord omgaan met hechtingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen
 • Prof. Dr. Femmie Juffer: actuele stand van kennis over de oorzaken, ontwikkelingen en gevolgen gehechtheidsrelaties van kinderen en jongeren
 • Prof. Dr. Rutger Engels:recent onderzoek naar het beloop van hechting in de adolescentie en met name het effect op psychopathologie en de ontwikkeling van relaties met vrienden en partners
 • Anton Horeweg, Ma: herkenning van hechtingsproblematiek in de klas 
 • Complementaire benaderingen in de behandeling van volwassenen met vroegkinderlijk trauma; Dr Nelleke Nicolai, Prof. Dr Eric Vermetten, Margriet Wentink, Drs Kees van den Bos
 • Mentaliseren, gehechtheid en de therapeutiscvhe relatie: Anja Planjer, psycho-therapeut
 • Verantwoord omgaan met hechtingsproblematiek bij kinderen en jeugdigen: ECB
 • Nascholingscursus Gehechtheid Levenslang; risico en veerkracht: Universiteit Leiden Prof. Dr. Mesman/Prof. F. Juffer
 • Focus op hechting; het natuurlijke hechtingsproces en het herstel daarvan bij kinderen en hun (pleeg)ouders: AIT
 • Conceptie, zwangerschap en de geboorte, de reis die ons leven bepaalt: Interakt; centrum voor meergenerationele psychotraumatologie, Anna Verwaal

Bij- en nascholing ten aanzien van ouderbegeleiding, teambegeleiding:

 • Speltherapie en ouderbegeleiding : NVVS
 • Wat leren wij van ouders: Ouderschap & Ouderbegeleiding; Alice van der Pas
 • Gevangen in patronen: Cor Mastwijk, systeemtherapeut
 • V.H.T./V.I.B. en contextuele hulpverlening, Mirjam Bakker
 • V.H.T./V.I.B. en oplossingsgericht werken, studiedag A.I.T.
 • The mindfull brain (Dr Dan Siegel, Hoogleraar kinderpsychiatrie Californie) Henk Vermeulen GZ Psycholoog
 • Nieuw samengesteld ouderschap: Drs Lieve Cottijn, gezinstherapeut Vlaanderen
 • Triple C Supportpiramide: een relationeel competentiemodel, Dick van de Weerd ASVZ, Sliedrecht
 • Verbinding tussen school en thuis vanuit een contextueel kader: Pieter Jansen 
 • Oplossingsgericht S-VIB traject met afstemming onderwijs&thuis: Hilda Reitsma, Frony Zeinstra
 • omgaan met weerstanden van ouders: Henriette Hofstede
 • hoogsensitieve kinderen en ouders, lust of last?: Marian Bakermans-Kranenburg, Centrum voor gezinsstudies Leiden
 • contactherstel m.b.v. systeemgerichte hulpverlening en VHT in multi-problemgezinnen
 • systeemtheoretisch denken en VIB, studiedag AIT
 • ondersteuning bij ingroei in pleeggezinnen m.b.v. VIB
 • Mindsight & basiscommunicatie: Henk Vermeulen; GZ psycholoog
 • review met kinderen; Lara Creveld en Elske Hoeven; medewerkers Kentalis
 • Brusjes van een kind met problemen in het gezinssysteem: Anniek Thoomes-Vreugdenhill
 • Het socratisch gesprek: Lotte van de Berg en Dhr van de Zwaap
 • Licht op loyaliteit, parentificatie en meerzijdige partijdigheid; het kind in het voetspoor van de ouders: NVVS Else Marie van den Eerenbeemt, wetenschapper en familietherapeut

Bij- en nascholing ten aanzien mensen met een verstandelijke beperking:

 • Verstandelijke beperking en probleemgedrag, richtlijnen en principes voor de praktijk. Platform MHID Nederland - Vlaanderen, drs. P.M. van Belle-Kusse
 • Behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap, Prof. Dr A. Dôsen
 • Bewegingsstoornissen t.g.v. medicijngebruik in de Psychiatrie, Dr Peter N. Van Harten
 • Tripple C-methode: ASVZ 
 • Gedrag en Genetica: dr R.C.M. Hennekam, hoogleraar Kindergeneeskunde en Klinische Genetica, Universiteit van Amsterdam
 • Taalontwikkeling en VIB
 • Diagnostiek van verstoord gehechtheidsgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking,
  Paula Sterkenburg, Bartimeus en de Vrije Universiteit Amsterdam 
 • Jan Wiersma (psychiater) Gert-Jan de Haas (neuropsycholoog) : neuroanalytisch redeneren en gevolgen van langdurgie stress bij verstandelijke beperking of NAH
 • Ontwikkelingsstoornissen in perspectief: Sympopna