Samenwerkingen

Vanuit mijn specifieke deskundigheid in gehechtheidproblematiek en mensen met een verstandelijke beperking ben ik als consulent verbonden aan:
Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) www.cce.nl

Als speltherapeut heb ik een raamovereenkomst met de gemeente, Voorst, Apeldoorn en Zutphen

Mieke Swennen is als vertrouwenspersoon aan mijn praktijk verbonden.
Haar contactgegevens zijn mieke.swennen@concepts.nl

Ondanks dat ik mij volledig inzet voor u als hulpvrager, kan het misschien gebeuren dat er een situatie ontstaat waarin u teleurgesteld raakt in uw vertrouwen naar mij als speltherapeut en/of coach. Hierdoor krijgt u misschien de behoefte aan een gesprek met een onafhankelijke deskundige vertrouwenspersoon. In dat geval kunt u vrijblijvend en kosteloos contact opnemen met Mieke Swennen.

Mieke is dan uw vertrouwenspersoon en indien u wenst kan zij als intermediair tussen u en mij optreden. Voor mij is het belangrijk dat u als hulpvrager zich gehoord, begrepen en gesteund voelt en daar wil ik mijn volledige medewerking aan geven! Mieke is gz-psycholoog en systeemtherapeut. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast werkt ze vanuit haar eigen bedrijf als consulent, adviseur en trainer voor verschillende opdrachtgevers. Haar inhoudelijke expertise ligt op het gebied van problematische gehechtheid, seksueel misbruik en systeemproblematiek.