Doorverwijzers

Wanneer doorverwijzen naar speltherapie?

Leerkrachten
Het kind heeft leerproblemen / concentratieproblemen, waaraan emotionele problemen ten grondslag liggen.
Het kind heeft moeite met samenspelen en/of samenwerken.
Het kind heeft moeite met het accepteren en respecteren van regels en grenzen.
Het kind wordt gepest, is onvoldoende weerbaar, heeft faalangst of pest zelf.
Het kind heeft weinig basisvertrouwen 

(School-)Maatschappelijk werk(st)ers

Er is sprake van psychosociale problematiek bij het kind of in het gezin. Ouders zijn gemotiveerd voor hulp via SMW, maar er is onvoldoende zicht op de belevingswereld van het kind en op wat het kind en het gezinssysteem nodig heeft.
Het kind heeft een plek nodig waar hij (m/v) in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, spelenderwijs, zijn verhaal kwijt kan en nieuwe persoonlijke oplossingen kan ontdekken.

Huis-, Schoolartsen
Er zijn psychosomatische klachten.
Er zijn medische problemen zonder lichamelijke oorzaak, zoals eet-, slaap-, zindelijkheidsproblematiek.
Er is sprake van psychosociale problematiek, internaliserende of externaliserende gedragsproblemen.

Logopedisten
Er zijn spraakproblemen zoals mutisme of stotteren waaraan emotionele problemen aan ten grondslag liggen en waarin de logopedische behandeling onvoldoende resultaat oplevert.

Fysiotherapeuten
Het kind worstelt met zelfacceptatie, bijvoorbeeld door motorische problemen en/of verlies van functies.

Kinderpsychologen/orthopedagogen
Die een kind behandelen en merken dat speltherapie mogelijk geschikter is. Bijv. bij een jonger kind of een kind dat zich moeilijk in woorden kan uiten.
Die graag willen samenwerken. Bijvoorbeeld wanneer er verschillende behandelaars voor het kind en de ouders gewenst zijn en wanneer er evt. meer behoefte is aan deskundigheid omtrent het proces van (on)veilige gehechtheid.

Over doorverwijzen
Met toestemming van ouders werk ik graag samen. Ik kan worden ingehuurd bij het vermoeden van een verstoorde ontwikkeling t.a.v. bijvoorbeeld het hechtingsproces  en evt. een spelobservatie op locatie en/of multidisciplinair overleg met bijvoorbeeld zorgteams. Mijn ervaring is dat een ieder vanuit zijn of haar eigen discipline en persoonlijke visie een eigen kijk heeft op het kind en daarmee elkaar kunnen versterken.
Spelobservatie geeft  een goed zicht op de belevingswereld en de sociale-emotionele ontwikkeling van het kind.