Speltherapie

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt omdat u merkt dat uw (pleeg) kind, of client, 
zich niet gelukkig voelt en vastloopt in zijn of haar ontwikkeling.
Als uw (pleeg)kind, of client, het moeilijk vindt om over gevoelens, angsten, zorgen
te praten, kan speltherapie een uitkomst bieden.
Speltherapie is een vorm van psychotherapie.
Spel kan als een soort sleutel tot herinneringen werken. Herinneringen die zich
misschien niet meer in het alledaagse bewustzijn bevinden, maar uw (pleeg)kind of
client wel storend bezig houden. Wat uw (pleeg)kind, of client, nog niet zo goed kan
zeggen, kan het misschien wel in spel laten zien. Uw (pleeg)kind, of client, krijgt de
mogelijkheid om opgedane ervaringen die hem of haar storend bezighouden, 
in een daarvoor ingerichte speelkamer uit te spelen, te verwerken en binnen het spel
met nieuw, ander gedrag te experimenteren. Hierdoor krijgt uw (pleeg)kind, of client, 
weer de ruimte om tot ontwikkeling te komen.

Wilt u meer informatie over de kracht van speltherapie, neem gerust contact met
mij op, bezoek de site van de beroepsvereniging voor speltherapeuten de NVVS 
www.speltherapie.net , of bekijk dit filmpje www.youtube.com/watch.