Sherborne Samenspel Bewegingspedagogiek

Volgens Veronica Sherborne hebben kinderen twee basisbehoeften:

1.  de behoefte om zich thuis te voelen in hun lichaam en hun lichaam zo optimaal
     mogelijk te gebruiken

2.  de behoefte om relaties aan te gaan met anderen

De vervulling van deze behoeften wordt bereikt door kinderen vanaf hun geboorte:
* de kans te geven zichzelf te leren kennen en ontdekken in beweging
* een positief lichaamscontact op te laten bouwen met hun ouders/verzorgers.
                                                                                  

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt omdat uw (pleeg)kind of client, door
omstandigheden niet de kans heeft gekregen deze basisbehoeften voldoende
te vervullen, waardoor er een verstoring in de sociaal- emotionele ontwikkeling is gekomen.

Met behulp van Sherborne-Samenspel kan ik u helpen deze ontwikkeling door middel van bewegingsspel weer op gang te brengen. Uw (pleeg)kind of cliënt, wordt in zijn eigen omgeving of in een daarvoor ingerichte speelkamer, speels geactiveerd zijn lichaam te leren kennen en zijn bewegingsmogelijkheden in relatie tot u en zijn omgeving weer te gebruiken. Dit gebeurt door middel van bewegingsspel waarin u als volwassene met uw (pleeg)kind of cliënt, of kinderen onderling, bewuster contact krijgen met eigen- en elkaars lichaam, de bewegingsmogelijkheden daarvan speels leren onderzoeken en ontdekken hoe verschillende vormen van nabijheid in relatie tussen mensen werken.
Sherborne-Samenspel heeft daarbij spelvormen ontwikkelt, om hechtingsgedrag weer op gang te brengen.
 
Voor wie:
Kinderen van 0-12 jaar met gedrag- en leermoeilijkheden
Kinderen met hechtingsproblematiek
Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

De therapie is mogelijk in verschillende vormen:
individueel
(pleeg)ouder(s) en kind 
kinderen onderling
groepsbegeleider en cliënt
groepsgenoten

Wilt u meer informatie over de kracht van Sherborne Samenspel, neem dan gerust contact met mij op, of bezoek de site van de vereniging Sherborne: www.sherbornesamenspel.nl  of  www.praktijkakka.nl