Fasetherapie

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt omdat u merkt dat uw (pleeg)kind of cliënt, zich niet gelukkig voelt en vastloopt in zijn of haar ontwikkeling.
Hebt u daarbij de indruk dat uw (pleeg)kind of cliënt, nog wat extra nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling omdat een veilige gehechtheid is verstoord, dan kan fasetherapie een uitkomst bieden.

Fasetherapie is een behandelmethode die gericht is op het vergroten van het vertrouwen van het kind in zijn opvoeders en het zelfvertrouwen en eigenheid van het kind.

De kindertijd bestaat uit de baby -, peuter -, kleuter- en de lagere schoolfase.
Iedere fase heeft een andere vorm van nabijheid, zo vraagt een baby een andere vorm van nabijheid dan een kleuter. Nabijheid is het ervaren dat de ouders bij het kind zijn en beschikbaar zijn voor het kind. Dit geeft het kind vertrouwen in de ouder en in zichzelf. Een kind heeft alle vormen van nabijheid nodig om evenwichtig groot en zelfstandig te worden, om relaties aan te gaan en zich prettig en tevreden te voelen.
Een kind bij wie de gehechtheid aan de opvoeder verstoord is, heeft een of meerdere nabijheidsvormen niet, of onvoldoende ervaren en heeft daar last van.

Een belangrijk onderdeel van de fasetherapie is het kind alle vormen van nabijheid opnieuw te laten ervaren. Dit gebeurt in de thuissituatie door de (pleeg)ouders of verzorgers, ongeveer 10 minuten voor het slapen gaan. U als (pleeg)ouder of verzorger staat hier niet alleen voor. U wordt hierin door mij begeleid en ondersteund.

Een verstoorde gehechtheid heeft over het algemeen een langdurige vorm van therapie nodig en vergt daarom ook een langdurige investering van u als (pleeg)ouder of verzorger.

De werkwijze bij fasetherapie
Voorafgaand aan de fasetherapie, start ik met speltherapie om zodoende een vertrouwensband met uw (pleeg)kind of cliënt op te bouwen. Wanneer er enige mate van vertrouwen is ontstaan, zal ik met uw (pleeg)kind of cliënt op eenvoudige wijze in gesprek gaan over de mogelijkheid en de werkwijze van fasetherapie. Indien uw (pleeg)kind of cliënt mee wil werken aan de fasetherapie, kan er gestart worden.
Elke therapiefase bereid ik met uw (pleeg)kind of cliënt voor. U als (pleeg)ouder of verzorger begeleid en ondersteun ik via mail- en persoonlijke contacten. Daarnaast bespreek ik regelmatig met uw (pleeg)kind of cliënt, hoe hij/zij de nabijheid ervaart. Deze gesprekken zijn een belangrijk onderdeel van de fasetherapie, omdat het kind hierdoor op bewust niveau bezig is met het ervaren van de verschillende nabijheidsvormen. Door samen een collega te maken, sluit ik iedere  fase af met uw (pleeg)kind of cliënt.
 
Wilt u meer informatie over de kracht van fasetherapie, neem dan gerust contact met mij op.
Anniek Thoomes-Vrewugdenhil heeft de fasetherapie ontwikkeld en voor verdere informatie kunt u ook haar website www.hechtingsproblemen.nl bezoeken.